logo

Over de toolkit

Onderwerpen

De informatie en materialen op deze website zijn vanaf 15 december ondergebracht in de website rivm.nl en loketgezondleven.nl De onderstaand...

Lees verder

Toolkit voor publiekscommunicatie

Wat is de toolkit

De Toolkit publiekscommunicatie is een RIVM-website met ruim 20 gezondheidsthema's waarover u publiek kunt voorlichten. Per thema zijn er verschillende voorlichtingsproducten.  De informatie is afkomstig van het RIVM en partners in de publieke gezondheid.

Voor wie is de toolkit 

De informatie in de toolkit voor publiekscommunicatie is bedoeld voor iedereen die voorlichting geeft over ziekte en zorg. U kunt de informatie gebruiken bij het voorlichten van publiek. De aanbieders van de informatie in de toolkit willen hiermee het gebruik van consistente en correcte communicatiemiddelen over ziekte en zorg stimuleren. De informatie is gratis beschikbaar, tenzij anders aangegeven. 

Gebruik

Iedereen die zich bezighoudt met gezondheid en communicatie, kan gebruikmaken van de communicatietoolkits. Het materiaal is eenvoudig te downloaden, en soms te bestellen.  Gebruikers kunnen op veel materialen de eigen corporate signatuur aanbrengen, zoals logo en adresgegevens. Wel dient er in ieder eindproduct een disclaimer vermeld te worden.  Bovendien is het niet toegestaan om in (de inhoud van) toolkitproducten veranderingen aan te brengen, tenzij daarvoor toestemming is verleend. U kunt hiervoor contact opnemen met toolkits@rivm.nl 

Klankbordgroep

De volgende organisaties denken en doen mee met de communicatietoolkit:
 • GGD Amsterdam
 • GGD Brabant Zuidoost
 • GGD regio Utrecht
 • GGD Noord- en Oost-Gelderland
 • GGD Gooi en Vechtstreek
 • GGD Hart voor Brabant
 • GGD IJsselland
 • GGD Limburg Noord
 • GGD Gelderland Zuid
 • GGD Rotterdam-Rijnmond
 • GGD Groningen
 • GGD Hollands Midden
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij der Pharmacie (KNMP)
 • Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
 • Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie  (NIGZ)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Vereniging Openbare Bibliotheken
 • Zorgverzekeraars Nederland

Meer weten over de communicatietoolkits? Of heeft u suggesties?
Mail naar toolkits@rivm.nl

Home / Over de toolkit

RIVM-Toolkit
Menu