logo

Handleiding

Kernboodschap

Diabetes is een chronische ziekte die grote invloed kan hebben op de kwaliteit van uw leven. Daarom is het belangrijk de ziekte voor te zijn! Mensen kunnen zelf veel doen om hun risico op diabetes te verkleinen. Met behulp van de wetenschappelijk onderbouwde Diabetes Risicotest kunnen mensen aan de hand van acht vragen weten wat het eigen risico is. Mensen bij wie een verhoogd risico wordt vastgesteld, wordt geadviseerd om met die uitslag naar de huisarts te gaan. 

 

Uitgangspunten Kijk op Diabetes

Kijk op Diabetes attendeert mensen op hun mogelijke risico op diabetes en stimuleert mensen ouder dan 45 jaar om de Diabetes Risicotest te doen. De test geeft antwoord op de vraag of iemand een verhoogd risico heeft op het krijgen van diabetes. Als uit de test blijkt dat er sprake is van een verhoogd risico, krijgt men het advies naar de huisarts te gaan. Deze kan op basis van de uitslag van de Diabetes Risicotest adviseren over de beste vervolgbehandeling. Volgens het Nationaal Kompas Volksgezondheid telt Nederland naar schatting ruim 1 miljoen mensen met diabetes. Per jaar komen daar 70.000 nieuwe gevallen bij. Negentig procent van de mensen met diabetes heeft diabetes type 2. Daarmee is de aandoening een van de grootste bedreigingen van de volksgezondheid.

Toolkit

Kijk op Diabetes richt zich op mensen met een verhoogd risico op diabetes type 2. Dit zijn mensen tussen de 45-70 jaar met overgewicht. Speciale aandacht gaat uit naar mensen met een lage sociaal economische status (SES) en mensen van Turkse, Marokkaanse en Hindoestaanse afkomst. Voor uw eigen acties richting deze doelgroepen, kunt u gebruik maken van de materialen uit de Kijk op Diabetes Productenkit. Deze website bevat links naar de productenkit op de website voor professionals van kijkopdiabetes.nl

Doelgroepen Kijk op Diabetes

Deze toolkit is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de publieke of eerstelijns gezondheidszorg. Maar ook voor beleidsmedewerkers van gemeenten of verzekeraars is de toolkit wellicht interessant.
Kijk op Diabetes richt zich naast 45-plussers op kwetsbare groepen. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze groepen een hoger risico op diabetes hebben. Er gaat dan ook speciale aandacht uit naar mensen met een Hindoestaanse, Marokkaanse of Turkse achtergrond. Ook is er aandacht voor mensen met een lage sociaal-economische status  (SES).

Wat kunnen mensen doen om een hoog risico te verminderen?

Onderzoek heeft uitgewezen dat een gezonde leefstijl de kans op diabetes type 2 met de helft kan verminderen. Gezonde voeding en dagelijks voldoende beweging dragen bij aan het terug dringen van de kans op diabetes. Kleine veranderingen in de leefstijl kunnen al zorgen voor grote gezondheidswinst. Hierdoor kunnen mensen langer genieten van hun gezondheid. Wie gezond leeft, kan langer gezond blijven.

Hoe werkt de toolkit Kijk op Diabetes?

De productenkit Kijk op Diabetes biedt een  palet aan communicatieproducten, inclusief verschillende uitvoeringen van de Diabetes Risicotest. De producten worden aangeboden in de vorm van filmpjes en downloads. 

 

Voorkant folder Diabetes Risicotest

Organisatie: Nederlandse Diabetes Federatie

Kijk op Diabetes is een website van de Nederlandse Diabetes Federatie. De website kent een deel voor professionals met daarop de Kijk op Diabetes Kenniskit en Productenkit. Reacties op de website of het aanvragen van het gebruik van teksten of beeldmateriaal kunt u sturen naar info@diabetesfederatie.nl.

Voorwaarden voor gebruik

Alle producten van de toolkit Kijk op Diabetes zijn te gebruiken voor voorlichtingsdoeleinden. Neemt u hierbij wel de voorwaarden in de disclaimer in acht.

Disclaimer

De publicaties in deze toolkit zijn samengesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Kijk op Diabetes aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruik of  de verspreiding van informatie.

Bronvermelding

Het is niet toegestaan teksten of beeldmateriaal te veranderen of te verkopen zonder de toestemming van Kijk op Diabetes. Overname van (gedeelten) tekst is toegestaan, mits met juiste bronvermelding en een link naar www.kijkopdiabetes.nl.

Home / Handleiding

RIVM-Toolkit
Menu